Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) утворено 19 жовтня 2001 р. на базі факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Сьогодні він є провідним науково-освітнім центром України у галузі комп'ютерних наук. Підготовку висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства забезпечують шість випускових кафедр: Автоматизовані системи управління", „Інформаційні системи та мережі", Інформаційні технології видавничої справи",  „Прикладна лінгвістика", „Програмне забезпечення" та „Системи автоматизованого проектування”. Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них - 20 професорів, докторів наук та 82 кандидатів наук. Очолює ІКНІ доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Медиковський. В Інституті розроблена і з 2005 р. успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, що дає змогу ефективно використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу. Матеріально-технічна база підготовки фахівців – це двадцять чотири комп'ютерних класи та чотири спеціалізовані навчально-наукові комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до мережі Internet. Загальна кількість студентів, що навчаються в ІКНІ, становить близько 3000 студентів. Наказом Міністра освіти та науки від 19.12.1999 утворено комплекс "Комп’ютерна освіта", який об’єднує навчальні заклади нижчого рівня акредитації (Дрогобицький технічний коледж, Львівський технічний коледж, Хмельницький політехнічний технікум, ВПУ 48 м. Львова, Навчальний технологічний центр учнівської молоді та ін.), і дозволяє кращим випускникам продовжувати навчання у Львівській політехніці за скороченими термінами навчання. З вересня 2008 року сформовано мережу профільних шкіл Львівщини за профілем "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" при Національному університеті «Львівська політехніка». Мережа об’єднує 15 шкіл Львівщини. Вчителі шкіл-учасників мережі залучаються до методичної роботи, а учні отримують глибоку та спеціалізовану підготовку з профільних дисциплін, яка дозволяє їм бути добрими фахівцями та успішними студентами у подальшому. В Інституті передбачено також заочну та екстернатну форми навчання.