ІТ-компанії

Інститут налагодив співпрацю з рядом компаній, що працюють у сфері ІТ, а саме:

Представників провідних компаній ІТ-сектору Західного регіону запрошуємо на конференції, які проводить інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ "Львівська політехніка", де обговорюються проблеми та питання підготовки молодих спеціалістів відповідно до вимог ринку праці, а також перспективи праці випускників і можливості професійного розвитку в компанії.

А також приймають участь у формуванні призового фонду численних олімпіад, а також у погодженні змісту навчання. Працівниками зазначених фірм є випускники ІКНІ.