Кафедра ІСМ

Литвин Василь Володимирович
Завідувач кафедри
д .т.н., професор
Литвин Василь Володимирович

Кафедра створена 1 червня 1995 року. Ініціатором утворення кафедри ІСМ, лідером наукової школи „Львівської політехніки” з інформаційного моделювання, систем баз даних та знань.

Першим завідувачем кафедри був д.т.н., професор Пасічник Володимир Володимирович. В даний час обов'язки завідувача кафедри виконує д.т.н., професор Жежнич Павло Іванович. Передумовою утворення кафедри стало організаційно-структурне оформлення нової молодої наукової школи з проблематики систем баз і банків даних та знань.

На час утворення кафедри ІСМ в Львівській політехніці (до 1995 р.) були розгорнуті комплексні наукові дослідження по проблематиці інформаційного моделювання, системах баз даних та знань, розподілених інформаційних системах та мережах. Було захищено 7 кандидатських та 2 докторські дисертації по науковій спеціальності 01.05.03 - «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем», опубліковано ряд монографій та сотні статей у вітчизняних та зарубіжних журналах.
 
Середній вік професорсько-викладацького складу кафедри ІСМ – 39 років. В складі кафедри налічується 5 докторів наук, 19 кандидатів наук.

Працівники кафедри ІСМ мають досвід у використанні передових інформаційних технологій, вільно володіють іноземними мовами.

Наукова та виробнича діяльність здійснюється за напрямами: інформаційне моделювання, системний та інформаційний аналіз, системи баз даних та знань, розподілені інформаційні системи та мережі та системи штучного інтелекту та інженерія знань.