Кафедра ПЛ

Левченко Олена Петрівна
Завідувач кафедри
доктор. філ. наук, доцент
Левченко Олена Петрівна

Кафедру прикладної лінгвістики створено в Національному університеті "Львівська політехніка" у червні 1997 року. Те, що кафедра є структурною одиницею Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій дозволило побудувати процес підготовки фахівців згідно з концепцією, яка передбачала, що прикладний лінгвіст має вміти розв’язувати всі види проблем, пов’язаних із використанням мови за допомогою застосування інформаційних технологій. Відповідно розроблено навчальну програму для підготовки бакалаврів, спеціалістів, а починаючи з 2005/2006 навчального року і магістрів, яка містила вивчення 50 відсотків лінгвістично-орієнтованих дисциплін 50 відсотків комп’ютерно-орієнтованих дисциплін. Випускники кафедри отримують ґрунтовну підготовку з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема: англійська мова, німецька мова/японська мова (на рівні магістра додатково італійська/польська мова), теорія і практика перекладу, прикладна лінгвістика, загальне мовознавство, контрастивна та психолінгвістика, соціолінгвістика, дискурс-аналіз, сучасні технології лінгвістичних досліджень, основи комп'ютерної техніки та інформатики, організація баз даних та знань, автоматизовані системи перекладу, застосування засобів об’єктно-орієнтованого програмування в лінгвістичних задачах, комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем, лінгвістичні та графічні аспекти WEB-дизайну, тощо.

З 1998 р. на кафедрі проводиться набір в аспірантуру (денна та заочна форми навчання) за спеціальністю 10.02.21 “Структурна, прикладна та математична лінгвістика”. У грудні 2005 року відбувся захист кандидатської дисертації першої аспірантки кафедри Карамишевої І.Д., яка після захисту зарахована на посаду доцента кафедри. Керують дисертаційними працями аспірантів доценти Н. І. Андрейчук, І. М. Кульчицький, О. Л. Семотюк. У 2010 р. успішно захистили дисертаційні дослідження викладачі кафедри І. Ю. Голуб та С. В. Дружбяк.