Кафедра ПЗ

Яковина Віталій Степанович
Завідувач кафедри
к.т.н., доцент
Яковина Віталій Степанович

Кафедра програмного забезпечення створена у 1990 році. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 6 докторів і 18 кандидатів наук. Більшість викладачів поєднують викладацьку діяльність із роботою в провідних ІТ компаніях: Edvantis, Eleks, Lohika, Adva-Soft, SoftServe. Завдяки цьому студенти мають змогу проходити навчально-технологічну, переддипломну, дослідницьку практики в цих компаніях набуваючи практичних вмінь, навиків та професійного досвіду.
 

Кафедра програмного забезпечення здійснює підготовку фахівців:

    ОКР "бакалавр" за напрямом
        6.050103 "Програмна інженерія"
    ОКР "спеціаліст" за спеціальностями:
        7.05010301 "Програмне забезпечення систем",
        7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення".
    ОКР "магістр" за  спеціальностями:
        8.05010301 "Програмне забезпечення систем",
        8.05010302 "Інженерія програмного забезпечення".

Програмна інженерія – це новий в Україні напрям підготовки фахівців в галузі «Інформатика та обчислювальна техніка», поява якого зумовлена потребою сучасної індустрії програмного забезпечення. Студенти напряму «Програмна інженерія» вивчають досконало та глибоко не лише програмування та інструментарій розробки програм (С/С++, Java, C#, F#, .NET, SQL, HTML, PHP, Javascript, Prolog, LISP), а професійно освоюють усі аспекти та новітні технології інженерної діяльності в індустрії програмних продуктів. Це охоплює як питання виявлення та аналізу вимог до програмних систем, проектування програмних систем, інтерфейсів користувача, баз даних, верифікації та тестування програмного забезпечення, експлуатації та супроводу програмних систем, так і менеджменту програмних проектів, комунікацій в групах розробників, забезпечення якості програмних продуктів, економіки програмної інженерії.

Випускники напряму «Програмна інженерія» отримують кваліфікацію «фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення» і можуть працювати на таких посадах: програміст, тестувальник програмного забезпечення, архітектор програмних систем, аналітик, менеджер програмних проектів, інженер з якості програмних продуктів.
Відео-презентація кафедри програмного забезпечення