Кафедра САПР

Лобур Михайло Васильович
Завідувач кафедри
д.т.н., професор
Лобур Михайло Васильович

Створена в 1989 році як профілююча з метою підготовки інженерів за спеціальністю "Системи автоматизованого проектування" в складі радіотехнічного факультету. З 2000 року кафедрою керує д.т.н., професор Лобур М.В. На кафедрі працює 22 викладачі.
 
Кафедра приймає участь в підготовці бакалаврів базового напрямку "Комп'ютерні науки", спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Інформаційні технології проектування".
 
Основна науково-дослідна робота кафедри ведеться в галузі науки "Системи автоматизованого проектування" з розробки та впровадження систем автоматизованого проектування мікроелектронних пристроїв.
 
На кафедрі проводяться дослідження в межах потужних наукових шкіл: теплове проектування мікроелектронних та радіоелектронних пристроїв; автоматизація конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв; моделювання та дiагностика технологічних процесів виробництва інтегральних мікросхем,; автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для організації транспортних перевезень; розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач, розробка сучасних методів та засобів аналізу дефектів в інтегральних схемах.
 
У 1998 році успішно закінчився міжнародний науковий проект Therminic, партнерами якого були технічний університет та фірма Semilab в Будапешті, Технічний університет в Лодзі (Польща), лабораторія TIMA інституту Фур’є, Гренобль (Франція), (керівник проекту - професор Д. Федасюк).
 
У 2000 році на кафедрі виконано грант НАТО, в рамках якому на кафедрі та в центрі телекомунікацій „Львівської політехніки” встановлено сучасне мережеве обладнання. З 1 січня 2002 року виконується міжнародний проект REASON.