Студентське життя

Органом студентського самоврядування в інституті є Колегія студентів та аспірантів інституту. Колегія студентів та аспірантів інституту виражає інтереси всіх студентів та аспірантів інституту денної форми навчання, представляє їх перед адміністрацією інституту та у Вченій раді інституту.

Основні завдання студентського самоврядування в інституті визначені Статутом Університету.

Повноваження органу студентського самоврядування визначені Положенням про студентське самоврядування Університету.

Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи, курсу, інституту, гуртожитку обираються і діють згідно з Положенням про студентське самоврядування Університету.

Студенти «Львівської політехніки» регулярно приймають участь у «Весні політехніки», перемагають у спортивних змаганнях на рівні міста, області, країни. Активно розвинене студентське самоврядування, функціонує студентська рада, яка є дорадчим органом у вирішенні багатьох питань. Проводяться студентські наукові конференції та семінари.

Голова студентської ради ІКНІ - Николяк Олександр

Веб-сторінка Колегії студентів та аспірантів"Львівської політехніки" - http://ikni.info

 

   Порядок присудження стипендій  
Стипендія Періодичність Термін подання Публікація Громадська активність Оцінки Курс Виплачується
1 Президента України 2 тиждень після сем контролю + у житті університету тільки відмінні 3 - 5 взамін призначеної
2 Верховної ради України 1 тиждень після літ. сем контролю + у житті університету тільки відмінні 3 - 5 взамін призначеної
3 ім.В'ячеслава Чорновола 2 тиждень після сем контролю + у державотворчих процесах тільки відмінні 3 - 5 додатково до призначеної
4 "Аванпорт" 2 тиждень після сем контролю + у житті університету, інституту 4 відмінних семестри 3 - 5 додатково до призначеної
5 облжерж адміністрації 2 тиждень після сем контролю - у житті університету, інституту допускаються четвірки 3 - 5 додатково до призначеної
6 міського голови 2 тиждень після сем контролю + у житті  міста, університету, інституту 2 відмінних семестри 3 - 5 додатково до призначеної
7 Вченої ради університету 2 тиждень після сем контролю + у житті університету, інституту 4 відмінних семестри 3 - 5 взамін призначеної
8 ім.видатних вчених (іменна) 2 тиждень після сем контролю + у житті університету, інституту 2 відмінних семестри 3 - 5 взамін призначеної
9 Вчених рад інститутів 2 тиждень після сем контролю + у житті інституту 2 відмінних семестри 3 - 5 взамін призначеної
10 фонд Пінчука 1 до листопада + у житті міста, країни допускаються четвірки 3 - 5 додатково до призначеної