Вчена рада інституту

Вчена рада є дорадчим органом врядування інституту, який розглядає найважливіші питання діяльності та розвитку інституту.                                                                                                                                                                                                                                                    До Вченої ради інституту входять за посадою:

  • директор інституту;
  • заступники директора;
  • завідувачі кафедр та керівники наукових підрозділів інститутського підпорядкування.

Виборними членами Вченої ради Інституту є:

  • науково-педагогічні та наукові працівники підрозділів інституту з вченими ступенями докторів чи кандидатів наук і з вченими званнями, обрані згідно з квотами представництва цих підрозділів;
  • студенти та аспіранти напрямів та спеціальностей підготовки, підпорядкованих інституту

Термін повноважень Вченої ради інституту становить 5 років.   Головою Вченої ради інституту є директор інституту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вчена рада:

  • розглядає та подає Ректору і Вченій раді Університету кандидатури на посади завідувачів кафедр, підпорядкованих інституту;
  • розглядає і подає Вченій раді Університету кандидатури для присудження вчених звань старшого наукового співробітника, доцента, професора